Warsztaty projektowe panowania nad ryzykiem operacyjnym

WARSZTATY PROJEKTOWE PANOWANIA NAD RYZYKIEM OPERACYJNYM

Kurs prowadzony przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Kierownik kursu

dr Bogumił Czerwiński

Charakterystyka warsztatu

Celem warsztatu przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu analizy ryzyka operacyjnego i zasad organizowania w przedsiębiorstwie procesu panowania nad tym rodzajem ryzyk.

Uczestnicy w trakcie trwania kursu uzyskują: po pierwsze - wiedzę teoretyczną odnośnie istoty ryzyka operacyjnego i panowania nad nim, a po drugie – dzięki interaktywnemu tokowi zajęć o charakterze projektowym, w praktyce zastosować poznawane podejście metodyczne.

Po zakończeniu kursu Absolwenci będą w stanie zorganizować i przeprowadzić prace dotyczące identyfikacji zagrożeń, ustalenia kierunkowych wytycznych dotyczących zabezpieczania przed tymi zagrożeniami oraz planów reagowania na wystąpienie tych zagrożeń.

Co nas wyróżnia

  • Interaktywny tok zajęć o charakterze projektowym.
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w obszarze panowania nad ryzykiem operacyjnym.

.

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego