Program kursu

Moduł 1 Zarządzanie organizacją

Wykłady

 • Klasyka zarządzania (prawa organizacji, podejścia diagnostyczne i prognostyczne).
 • Podejście zasobowe w zarządzaniu.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Wybrane techniki organizatorskie.
Moduł 2 Wymagania prawne dotyczące ochrony informacji

Wykłady

 • Tajemnice prawnie chronione i odpowiedzialność karna za brak ich ochrony.
 • Informacje prawnie chronione i ich zabezpieczenie  w systemie informatycznym.
 • Prawne wymogi w zakresie zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego
 • Jawność informacji w systemach informatycznych
Moduł 3 Zarządzanie ryzykiem                

Wykłady

 • Podstawy zarządzania ryzykiem.
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji na bazie normy ISO 31000.
 • Klasyfikacje ryzyka
 • Triada ryzyko – bezpieczeństwo – ciągłość działania.
 • Identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, ocena ryzyka.
 • Intuicyjna analiza BIA.
 • Projektowanie scenariuszy awaryjnych
 Moduł 4 Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

Wykłady

 • Obszary bezpieczeństwa w organizacji.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Bezpieczeństwo osobowe.
 • Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne.
 • Bezpieczeństwo systemu informatycznego.
 • Zapewnianie ciągłości działania jako zabezpieczenie.
 Moduł 5 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Konwersatoria

 • Wdrożenie Polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji.
 • Nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa informacji.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w oparciu o normy ISO 2700x.
 • Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001.
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji na bazie normy ISO 27005.
 • Analiza zagrożeń dla informacji w systemach informatycznych.
 Moduł 6 Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego

Konwersatoria

 • Analiza potrzeb dotyczących zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego (wymagania formalno-prawne i techniczne).
 • Wdrożenie zabezpieczeń systemu informatycznego.
 • Bezpieczeństwo w sieciach informatycznych.
 • Bezpieczeństwo baz danych.
 • Bezpieczeństwo usług internetowych.
 • Bezpieczeństwo chmury obliczeniowej.
 • Nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa systemu informatycznego.
 Moduł 7 Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

Konwersatoria

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Realizacja obowiązków ochrony danych w RODO.
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych.
 • Wdrożenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Nadzór i monitorowanie ochrony danych osobowych.