Wykładowcy

Pracownicy:

  • Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk:
    • dr Grzegorz Sibiga
    • mgr Dominik Sybilski
  • ENSI, SABI:
    • mgr inż. Maciej Byczkowski
    • mgr inż. Piotr Wojakowski