Zarządzanie projektami w Oracle Primavera P6 Desktop - kurs podstawowy

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORACLE PRIMAVERA P6 DESKTOP

 kurs podstawowy

Kurs prowadzony przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

we współpracy i pod patronatem

DAT Computer Concepts Sp. z o.o.

Kierownik kursu

dr Małgorzata Waszkiewicz

Charakterystyka kursu

Primavera Oracle P6 Desktop jest czołowym światowym oprogramowaniem z zakresu zarządzania projektami umożliwiającym ustawienie priorytetów projektowych, skuteczne zarządzanie i pomiar efektywności projektu lub portfela projektów. Wdrożenie takiego narzędzia jest obecnie koniecznością wynikającą z rosnących oczekiwań i potrzeb klientów. Primavera Oracle P6 Desktop znajduje swoje zastosowanie w sektorach wykorzystujących zaawansowane technologie, m.in. w produkcji, inżynierii i budownictwie.

Celem Kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu dostępnych metodyk i standardów zarządzania projektami, planowania projektów, optymalizacji planu projektowego, struktury podziału pracy, harmonogramowania, śledzenia postępów realizacji projektów, zarządzania portfelem projektów oraz zarządzania projektami z wykorzystaniem funkcjonalności oprogramowania PRIMAVERA Oracle P6 Desktop (zarządzanie projektami realizowanymi w przedsiębiorstwie, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, rozbudowane narzędzia raportowania projektu, karta wyników z rezultatami projektu, harmonogramem, budżetem, strukturą podziału pracy itd., tworzenie scenariuszy projektu symulujących możliwości jego wykonania).

Co nas wyróżnia

  • Kurs jest realizowany we współpracy i pod patronatem DAT Computer Concepts - platynowego partnera Oracle i jedynego dystrybutora oprogramowania Primavera Oracle P6 Desktop w Polsce.
  • Treści dostosowane dla osób mających niewielkie doświadczenie w zaawansowanym oprogramowaniu do zarządzania projektami, a zajmującymi się tym zagadnieniem w codziennej pracy.
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zarządzaniu projektami.
  • Każdy uczestnik Kursu będzie pracować na dedykowanym dla niego stanowisku pracy w laboratorium informatycznym Wydziału Zarządzania PW.
  • Uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczony przez firmę Oracle oraz zaświadczenie o ukończeniu Kursu.

Partnerzy

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego