Rekrutacja

O przyjęcie na Kurs Dokształcający może ubiegać się osoba, która:

  • ukończyła 18 rok życia,
  • jest słuchaczem studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej i zawodowo lub prywatnie interesuje się zarządzaniem projektami,
  • posiada podstawową znajomość języka angielskiego (kurs prowadzony jest na anglojęzycznej wersji oprogramowania PRIMAVERA Oracle P6 Desktop).

Nabór na Kurs Dokształcający odbywa się na podstawie zgłoszeń zawierających:

  • wniosek-ankietę,
  • potwierdzenie statusu studenta studiów stacjonarnych PW,
  • potwierdzenie znajomości języka angielskiego odpowiednim certyfikatem. 

W przypadku braku certyfikatu poświadczającego przynajmniej podstawową znajomość języka angielskiego, pracownik Wydziału Zarządzania może przeprowadzić ustną rozmowę weryfikującą zdolności w tym zakresie.Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Kurs podejmuje kierownik Kursu.

Dokumenty należy przesyłać na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń 31 października 2020.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Kurs staje się uczestnikiem Kursu, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za Kurs.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Harmonogram zajęć planowanej edycji kursu

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00.

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania PW, ul Narbutta 85

Uczestnik Kursu możne uzyskać 2 punkty ECTS.

Organizatorzy Kursu zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia Kursu w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników Kursu. W takiej sytuacji, osoby, które zgłosiły chęć udziału, mają pierwszeństwo w najbliższej edycji Kursu.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.