Terminarz rekrutacji - I stopień

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia stacjonarne I stopnia:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Terminarz

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia: