Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Absolwent jest gotowy do realizacji projektów, ukierunkowanych na tworzenie, wdrażanie i rozwój nowych rozwiązań w zakresie technologii 4.0.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, a także z obszaru nauk technicznych.

INFORMACJE WSTĘPNE

Studia trwają 7 semestrów
Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy (zapisy trwają w okresie maj-wrzesień)
Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera
Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Rodzaj i tryb studiów:

 • Studia inżynierskie stacjonarne
 • Studia inżynierskie niestacjonarne

Opis kierunku:

Absolwent jest gotowy do realizacji projektów, ukierunkowanych na tworzenie, wdrażanie i rozwój nowych rozwiązań w zakresie technologii 4.0.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, a także z obszaru nauk technicznych.

Moduły obieralne:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym
 • Praca zespołowa i komunikacja w organizacji
 • Modelowanie i przetwarzanie danych
 • Wizualna analiza danych
 • Projektowanie startupów
 • Zarządzanie finansami

Szczegółowe opisy modułów

 • Metody doskonalenia procesów produkcyjnych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie procesowe
 • Produkcja i logistyka w przedsiębiorstwie
 • System zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu 4.0
 • Współczesne wyzwania zarządzania publicznego

Absolwent:

 • Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu analizy projektowej oraz formułowania wymagań, przygotowywania założeń projektowych oraz tworzenia i oceny opłacalności projektu.
 • Potrafi dokonać adaptacji i wdrożenia rozwiązania technologicznego, zgodnego z wymaganiami biznesu.
 • Rozumie język technologów i potrafi w zrozumiały sposób komunikować im oczekiwania i potrzeby biznesu.
 • Posiada umiejętności pozyskiwania, analizowania oraz interpretacji danych technologicznych, w celu dostarczenia niezbędnej informacji do podejmowania decyzji.
 • Posiada kompetencje interpersonalne w zakresie współpracy zespołowej, komunikacji wewnętrznej, kreatywności i przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

Perspektywy zawodowe:

 • inżynier procesowy
 • inżynier danych
 • inżynier innowacji
 • analityk i projektant IT
 • absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zajmowania stanowisk w administracji państwowej i samorządowej

Organizacja zajęć:

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-13 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej

Opinie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opinie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

Opłaty za studia niestacjonarne:

3100 zł/semestr

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Złóż dokumenty na wydziale.

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia stacjonarne I stopnia:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Terminarz

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Niestacjonarne-I-stopnia/Terminarz

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/