Inżynieria Zarządzania

Absolwent jest gotowy do kierowania zespołami projektowymi czy portfelami projektów, ukierunkowanymi na wdrażanie innowacji technologicznych, w szczególności w zakresie automatyzacji funkcji i procesów, wdrażania nowych technologii oraz zarządzani zespołami mieszanymi (ludzie i roboty). W sposób unikatowy łączy przygotowanie inżynierskie z umiejętnościami i kompetencjami menedżerskimi.

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW

Rekrutacja elektroniczna trwa od 10.01.2023 do 3.02.2023.

Uwaga: procedura rekrutacyjna obejmuje zapis elektroniczny, a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów na Wydział. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kandydat.wz@pw.edu.pl 

INFORMACJE WSTĘPNE

Studia trwają 3 semestry

Absolwent uzyskuje tytuł magistra

Rodzaj i tryb studiów:

 • Studia magisterskie stacjonarne - rekrutacja odbywa się na semestr letni (zapisy trwają w okresie grudzień - luty)
 • Studia magisterskie niestacjonarne - rekrutacja odbywa się na semestr zimowy (zapisy trwają w okresie sierpień-wrzesień)

Opis kierunku:

Absolwent jest gotowy do kierowania zespołami projektowymi czy portfelami projektów, ukierunkowanymi na wdrażanie innowacji technologicznych, w szczególności w zakresie automatyzacji funkcji i procesów, wdrażania nowych technologii oraz zarządzani zespołami mieszanymi (ludzie i roboty). W sposób unikatowy łączy przygotowanie inżynierskie z umiejętnościami i kompetencjami menedżerskimi.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych, odpowiadające wymaganiom 7 poziomu Polskich Ram Kwalifikacji i przygotowujące go do studiów III stopnia - studiów doktoranckich.

Moduły obieralne:

 • Menedżer jakości
 • Psychosocjologiczne aspekty rozwoju organizacji
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Menedżer innowacji
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Zarządzanie strategiczne startupami
 • Zarządzanie finansami w epoce cyfrowej

Szczegółowe opisy modułów

 • Zintegrowane zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie projektami, programami, portfelami projektów
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstw produkcyjnych
 • Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo i dostępność usług kluczowych w zarządzaniu publicznym

Absolwent:

 • Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi i zespołami mieszanymi, kreowania i wdrażania innowacji technologicznych oraz oceny potencjału innowacyjnego i komercyjnego projektów technologicznych.
 • Potrafi ocenić ryzyko wdrożenia nowej technologii oraz zapewnić mechanizmy zabezpieczające jej ciągłość działania w organizacji.
 • Potrafi myśleć w sposób ukierunkowany na praktyczne rozwiązanie napotykanych problemów, wykorzystując do tego interdyscyplinarne, w tym również techniczne podejście.
 • Posiada kompetencje interpersonalne w zakresie integracji i współpracy zespołów, w szczególności rozproszonych, kreatywnych i mieszanych (ludzie i roboty), kształtowania technologicznego środowiska pracy, bezpieczeństwa pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.
 • W sposób unikatowy łączy przygotowanie inżynierskie z umiejętnościami i kompetencjami menedżerskimi.

Perspektywy zawodowe:

 • menedżer ds. integracji zespołów interdyscyplinarnych
 • menedżer ds. zarządzania procesami
 • menedżer architektury korporacyjnej
 • menedżer innowacji technologicznych
 • menedżer ds. bezpieczeństwa technologii

Organizacja zajęć:

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-13 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony
 • ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej

Opinie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opinie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

Opłaty za studia niestacjonarne:

3100 zł/semestr

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym https://www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Przyjdź na wydział w wymaganym terminie i złóż dokumenty.
 4. Nie przegap obowiązujących terminów !

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/