Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Te studia przygotują Cię do pełnienia odpowiedzialnej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i zarządzaniu ryzykiem systemów, układów i urządzeń, które stanowią istotny element funkcjonowania społeczeństwa. Zapraszamy na studia realizowane na: