Akademia WSB, TNOiK i WZ znów łączą siły

Nowy rok to ogłoszenie nowej edycji konferencji cieszącej się dużą popularnością wśród teoretyków i praktyków zarządzania. III edycja konferencji „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” już w marcu.

Z ramienia naszego Wydziału konferencję współtworzy dr inż. Danuta Rojek. Poniżej publikujemy zaproszenie Pani Doktor do uczestnictwa (za jej zgodą):

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukową z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego”,organizowaną przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział Dąbrowa Górnicza w dniach 20-21 marca 2019 roku. Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego inżyniera Piotra Drzewieckiego (1865-1943). Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny i gospodarczy, pierwszy Prezydent Warszawy. Data 20 marca 2019 r. jest szczególna, bo dokładnie w tym dniu przypada 100. rocznica objęcia urzędu Prezydenta Warszawy przez inż. Piotra Drzewieckiego.

Pełna informacja na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej konferencji:

http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=SW19,4769 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać poprzez formularz rejestracyjny.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYESLRrRMH5FiqaaS0UM5Z_QdbDGTjYAg4JKPG6Fe6ymRt4Q/viewform

Wyrażamy nadzieję, że konferencja pozwoli na zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych oraz będzie okazją do spotkania i dyskusji.

 

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy III Konferencji