Jak zabezpieczyć się przed naruszeniem praw autorskich?

fot. iStock.com FAIR USE

„Naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych jako podstawa odmowy udzielenia praw własności przemysłowej” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP.

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panem dr Markiem Bukowskim z Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp. k.

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • przedmiot ochrony prawa autorskiego;
  • pomioty autorskouprawnione;
  • treść prawa autorskiego;
  • pola eksploatacji;
  • autorskie prawa zależne.

Wykład odbędzie się dnia 2 kwietnia 2019 r. (wtorek), w godz. 13:00-15:00, w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.

Wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Wymagana rejestracja na stronie wydarzenia.

Źródło: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej