Konferencje, na które warto się wybrać

Zachęcamy do wzięcia kalendarzy w dłoń i zabukowania terminów - w tym roku czekają Nas naprawdę ciekawe konferencje.

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością”

Uprzejmie zachęcamy do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu nowym promem NovaStar do Szwecji w terminie 23 - 25 września 2019 roku.
Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie: http://konferencja.wzr.pl/
Obrady konferencyjne odbędą się po raz pierwszy w historii naszych konferencji podczas rejsu nowym promem Polferries – NovaStar do Szwecji. W drugim dniu konferencji zaplanowane zostało zwiedzanie Sztokholmu oraz okolic Nynashamn.
Podczas tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaproponować interdyscyplinarną debatę na temat czynników determinujących wzrost lub spadek wartości organizacji. Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa.

Komitet Organizacyjny XIX Konferencji Naukowej ZWP
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
zwp@ug.edu.pl

Źródło: Wydział Zarządzania UG

Link do kalendarza: {kliknij}

VIII Międzynarodowa Konferencja ENTIME: Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w VIII Międzynarodowej Konferencji ENTIME. Konferencja ma na celu integrację środowiska naukowego z praktykami życia gospodarczego - z przedsiębiorcami i przedstawicielami środowisk doradztwa biznesowego. Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się dobrym miejscem wymiany poglądów, prezentacji wyników badań o charakterze zarówno koncepcyjnym, teoretycznym oraz empirycznym, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy w danym obszarze.
W roku 2019 partnerem konferencji będzie European Council for Small Business and Entrepreneurship.

11-12 kwietnia 2019 r.

Źródło: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Link do kalendarza: {kliknij}