Konkurs na prace magisterskie o promocji i rozwoju Polski

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz jedenasty ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Konkurs jest organizowany przy współpracy z PAIH, POT, IAM oraz ARR. Patronatu dotychczas udzielili: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na laureatów czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości blisko 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. 

Na przestrzeni dotychczasowej historii Konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a ponad 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał posiada nasza młodzież, jak świeże i twórcze jest jej spojrzenie na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ

TEMATYKA KONKURSU

WYDZIAŁ HASŁA GŁÓWNE HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE
 • EKONOMIA
 • FINANSE
 • STUDIA LOKALNE I REGIONALNE

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

 • INNOWACYJNOŚĆ
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • KONKURENCYJNOŚĆ
 • rozwój i wspieranie przedsiębiorczości
 • konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów
 • badania i rozwój
 • rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów
 • umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki
 • rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski
 • strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów
 • marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów
 • SOCJOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA
 • NAUKI SPOŁECZNE
 • FILOZOFIA
 • PRAWO I ADMINISTRACJA
 • KULTUROZNAWSTWO
 
 • ZARZĄDZANIE
 • MARKETING
ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
 • rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego
 • produkty i specjalności regionalne
 • międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego
 • rozwój obszarów wiejskich

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB
 • Streszczenie pracy
 • Notkę biograficzną autora
 • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
 • Kopię promotorskiej recenzji pracy

Termin zgłoszeń upływa 23.10.2017 r.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).