Nowy cykl spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

W imieniu Kierownictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Spotkania będą odbywały się w wybrane wtorki o godz. 15:00.

  • Dnia 18 października 2022 wykład wygłosi Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK,
  • W dniach 22-23 listopada 2022 odbędzie się konferencja DEMIST’22 (wydarzenie dwudniowe – informacja),
  • Dnia 13 grudnia 2022, wykład wygłosi Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
  • Dnia 17 stycznia 2023 wykład wygłosi dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UEW

Spotkania seminaryjne będą organizowane na platformie wideokonferencyjnej MsTEAMS. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań seminaryjnych znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, w związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich pracowników naukowych, doktorantów
i studentów Politechniki Warszawskiej, jak również innych uczelni wyższych oraz praktyków z biznesu.