Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Kitzman

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Kitzman

pt. Model współpracy między organizacjami non-profit a przedsiębiorstwami

(streszczenie rozprawy)

która odbędzie się 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1200

na Wydziale Zarządzania PW

w sali posiedzeń Rady Wydziału / 112 (I piętro) przy ul. Narbutta 85

Promotor:         dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW; Politechnika Warszawska

Promotor

pomocniczy:    dr Adam Skrzypek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Recenzenci:     prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  (recenzja)

                         dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB; Politechnika Białostocka  (recenzja)

Dziekan

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

          

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1