Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kruk

Stylizowane logo WZ

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr Marty Kruk

pt. "Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń w ujęciu procesowym"

(streszczenie rozprawy)

która odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 1000

na Wydziale Zarządzania PW

w sali posiedzeń Rady Wydziału / 112 (I piętro) przy ul. Narbutta 85

Promotor:       dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof PW; Politechnika Warszawska

Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Michał Trocki; Szkoła Główna Handlowa     (recenzja)

                        dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEPUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu      (recenzja)

Dziekan

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

          

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1