Obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Syty

Stylizowane logo WZ

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgra Jakuba Syty

pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w bankach wielonarodowych w Polsce"

(streszczenie rozprawy)

która odbędzie się 14 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1200

na Wydziale Zarządzania PW

w sali posiedzeń Rady Wydziału / 112 (I piętro) przy ul. Narbutta 85

Promotor:        prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk; Politechnika Warszawska

Recenzenci:     prof. dr hab. Marian Noga; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  (recenzja)

                         dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO; Politechnika Opolska  (recenzja)

Dziekan

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

          

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1