Obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Ejsmonta

Stylizowane logo WZ

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgra inż. Krzysztofa Ejsmonta

pt. "Metoda oceny inteligentnych technologii w ujęciu holistycznym"

(streszczenie rozprawy)

która odbędzie się 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1200

na Wydziale Zarządzania PW

w sali posiedzeń Rady Wydziału / 112 (I piętro) przy ul. Narbutta 85

Promotor:       prof. dr hab. Stanisław Marciniak; Politechnika Warszawska

Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Jan Brzóska; Politechnika Śląska  (recenzja)

                        dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz; Politechnika Częstochowska (recenzja)

                        dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH; Szkoła Główna Handlowa  (recenzja)

Dziekan

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

          

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1