Obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała Wiśniewskiego

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgra inż. Michała Wiśniewskiego

pt. "Zarządzanie sytuacyjne bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej"

(streszczenie rozprawy)

która odbędzie się 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100

na Wydziale Zarządzania PW

w sali posiedzeń Rady Wydziału / 112 (I piętro) przy ul. Narbutta 85

Promotor:       prof dr hab. inż. Tadeusz Krupa; Politechnika Warszawska

Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach     (recenzja)

                        prof. dr hab. Jerzy Wolanin; Szkoła Główna Służby Pożarniczej      (recenzja)

Dziekan

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

          

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1