Obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Krysia

Stylizowane logo WZ

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgra inż. Piotra Krysia

pt. "Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych"

(streszczenie rozprawy)

która odbędzie się 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 1200

na Wydziale Zarządzania PW

w sali posiedzeń Rady Wydziału / 112 (I piętro) przy ul. Narbutta 85

Promotor:       dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof PW; Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:  dr inż. Jacek Skudlarski; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Recenzenci:    dr hab. inż. Anna Mężyk, prof. UTH; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu     (recenzja)

                         dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach      (recenzja)

Dziekan

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

          

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, Pl. Politechniki 1