Podziękowanie za udział w Seminarium Naukowym

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Zespół Organizacyjny Seminariów Naukowych WZ PW uprzejmie dziękują wszystkim uczestnikom spotkań w ramach Seminarium Naukowego WZ PW. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbyło się trzynaście wydarzeń, w toku których gościliśmy prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, praktyków biznesu, jak również przedstawicieli studenckich kół naukowych.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w roku akademickiego 2018/2019. Spotkania będą odbywały się od początku października, podobnie jak w roku obecnym, we wtorki o godz. 15:00 w czterech uzupełniających się nurtach:

  • Seminarium "Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu" (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz czasopisma „Przegląd Organizacji”) – koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW,
  • Seminarium "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) – koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW,
  • Seminarium "Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki" – współorganizowane przez Urząd Patentowy RP (patronat Fundacji Startup Poland) – koordynatorem nurtu jest dr Agnieszka Skala,
  • Seminarium „Mazowiecka Platforma Kół Naukowych” – współorganizowane przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW oraz Radę Kół Naukowych (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) – koordynatorem nurtu jest dr inż. Agnieszka Lisowska.

Spotkania seminaryjne będą organizowane w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań seminaryjnych będą zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Naukowym wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów, tak Politechniki Warszawskiej, jak i innych uczelni wyższych oraz praktyków biznesu.