Seminarium "Teoria i praktyka polityki gospodarczej"

Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH prof. dr hab. Marzenna Weresa zaprasza wszystkich pracowników WZ-PW na seminarium organizowane przez KGŚ SGH w dniu 29.11.2017 r. o godz. 13:30 - 15:30 w sali 134 bud. M SGH w Warszawie (ul. Madalińskiego 6/8).

Seminarium jest pierwszym z cyklu spotkań, które organizuje Kolegium Gospodarki Światowej w roku akademickim 2017/2018. Będzie okazją do dyskusji na temat funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz sposobów i możliwości osiągania celów gospodarczych w nowych warunkach, jakie powstały po kryzysie finansowym, który zmienił podejście do wielu założeń tradycyjnej polityki gospodarczej. 
Prelegentem będzie prof. dr hab. Dariusz K. Rosati, który przedstawi główne tezy ze swojej najnowszej książki.
Podczas seminarium dostępne będą również bezpłatne egzemplarze książki nt. Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia