Specjaliści z Oracle poprowadzą cykl wykładów

Wyjątkowa okazja, by posłuchać profesjonalistów, praktyków nowych technologii w IT z firmy Oracle. Specjaliści z Oracle Polska poprowadzą cykl wykładów, na których pokazana będzie luka pomiędzy biznesem a IT oraz to, jak studenci PW mogą ją wypełnić.

Serdecznie zapraszamy! Wykłady prowadzone będą w j. polskim. Poniżej agenda spotkań. Wszystkie odbywają się w sali NT242.

Wykład 1: Chmura obliczeniowa jako fundament gospodarki cyfrowej: wprowadzenie i kluczowe zagadnienia. Lektor: Jerzy Suchodolski.

Termin 16-04-2018 godz. 14:15-15:45

I. Chmura obliczeniowa – historia: utility computing, rewolucja .com, cloud computing.

II. Kluczowe zagadnienia: definicja cloud computing, CSP-CSC-CSO, IaaS-PaaS-SaaS, publiczna-prywatna-hybryda.

III. Potencjalne zastosowanie chmury: korzyści i zalecenia, metryki kosztowe (Business Case) i jakościowe (SLA).

IV.  Chmura w praktyce z perspektywy Oracle: Oracle Cloud Infrastructure, migracja aplikacji do chmury publicznej, Disaster Recovery w oparciu o chmurę obliczeniową, Hurtownia Danych w chmurze, budowanie nowych aplikacji w chmurze.

V. Podsumowanie - chmura obliczeniowa jako fundament gospodarki cyfrowej: Mobile, Social, Big Data.

Zadania do wyboru:

I. Opłacalność chmury obliczeniowej – czy chmura obliczeniowa jest dla każdego? jak wyznaczyć próg opłacalności jej zastosowania w organizacji?

II. Bezpieczeństwo chmury obliczeniowej – realne zagrożenia chmury vs. zagrożenia rozwiązań indywidualnych użytkownika.

III. Dobór typu chmury obliczeniowej do potrzeb i możliwości Politechniki Warszawskiej, jako instytucji dydaktyczno-naukowej o rozbudowanej administracji.

Wykład 2: Chmura obliczeniowa: architektury (hybryda, Cloud at Customer). Lektorzy: Tomasz Żegleń, Jarosław Stępień.

Termin 23-04-2018 godz. 14:15-15:45

I. Szczegółowe omówienie klasyfikacji chmur w zakresie typowych usług występujących w poszczególnych warstwach: IaaS, PaaS, SaaS.

II. Kontekst strategiczny i organizacyjny chmury, czyli:

a. Czy potrzebna jest „chmura” i jak planować strategię jej wdrożenia?

b. Które aplilkacje przenieść do chmury?

c. Architektura korporacyjna (enterprise architecture) w kontekście chmury.

III. Typowe wzorce architektoniczne w chmurze obliczeniowej – przykłady zastosowań, czym różni się architektura aplikacji w chmurze od aplikacji budowanych w tradycyjnym modelu.

IV. Modele uruchomienia  chmury obliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem Cloud at Customer.

V. Integracja wewnątrz chmury obliczeniowej, pomiędzy chmurami oraz z rozwiązaniami „tradycyjnymi”.

Wykład 3: Bezpieczeństwo danych w erze cyfryzacji. Lektor: Marcin Kozak.

Termin 07-05-2018 godz. 14:15-15:45

I. Rola i odpowiedzialność w obszarze bezpieczeństwa informacji – czyli jak stworzyć sensowne zasady gry.

II. Słownik pojęć: CIA (Confidentiality/Poufność, Integrity/Integralność, Availability/Wysoka Dostępność) – standaryzacja w obszarze bezpieczeństwa.

III. Klasyfikacja informacji, a Analiza Ryzyka – kiedy chronić, a kiedy się nie angażować?

IV.  Czynniki wpływające na ryzyko: świat wewnętrzny IT versus chmura.

V. Trendy w bezpieczeństwie – ewaluacja i postrzeganie bezpieczeństwa?

Wykład 4: Big Data: technologie i pragmatyczne zastosowania. Lektorzy: Michał Grochowski, Sylwester Deć.

Termin 14-05-2018 godz. 14:15-15:45

I. Referencyjna architektura hurtowni danych: od modeli tradycyjnych do architektury Lambda.

II. Typowe technologie wykorzystywane przy przetwarzaniu Big Data, elementy klastra Hadoop.

III. Narzędzia do integracji i przetwarzania i danych.

IV. Modelowanie statystyczne i Machine Learning.

V. Data Lake – przykłady praktycznego wykorzystania Big Data.

VI. Analityka czasu rzeczywistego - IOT i Stream Analytics.

Wykład 5: Ekonomicznie efektywne wytwarzanie i utrzymywanie oprogramowania (Agile, DevOps, CI/CT/CD). Lektor: Artur Kuliński.

Termin 21-05-2018 godz. 14:15-15:45

I. Budować czy wdrażać (COTS vs CUSTOM) przesłanki do podjęcia decyzji.

II. Podstawowe przyczyny niepowodzeń projektów wytwórczych – analiza przypadków.

III. Procesowe wsparcie wytwarzania oprogramowania w obszarach zarządzania projektami i inżynierii oprogramowania oraz punkty styku (activity based/artifact based, metodyki skalowalne, metodyki wspierające: TDD, CI/DI i inne).

IV. Sformalizowana architektura jako czynnik ograniczający koszty wytwarzania i utrzymania oprogramowania:

a. Architektura korporacyjna i strategia IT.

b. Architektura rozwiązań.

c. Architektury referencyjne.

V. Efektywne zespoły developerskie – jak pozyskać, rozwijać i utrzymać kompetencje – spojrzenie praktyczne.

VI. Trendy technologiczne i ich wpływ na projekty wytwórcze (cloud computing, serverless, mikroserwisy, konteneryzacja, etc.).

Wykład 6: Omnichannel - rozwój inteligentnego, wielokanałowego kontaktu z klientem (Web, Mobile, Chat/Bot, AI). Lektor: Tomasz Nienartowicz.

Termin 28-05-2018 godz. 14:15-15:45

I. Krótka historia komunikacji cyfrowej.

II. Rozwój i proliferacja cyfrowych metod interakcji z klientem.

III. Awangarda Customer Experience – wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego w interakcji omnichannel.

IV. CX i AI w praktyce – automatyzacja komunikacji za pomocą ChatBotów; aplikacje wspierające podejmowanie decyzji.

V. Podsumowanie: sztuczna inteligencja w biznesie – dzisiaj hype, jutro rzeczywistość.

Wykład 7: Podstawy technologii blockchain oraz jej wpływ na ekonomię cyfrową. Lektor: Waldemar Thiel.

Termin 04-06-2018 godz. 14:15-15:45

I. Na początku był ... Bitcoin - pierwsza implementacja blockchaina i fundament nowej technologii.

II. Blockchain - podstawy teoretyczne i wprowadzenie do technologii.

III. Protokół konsensusu - ustalenie prawdy w rozproszonym środowisku.

IV. Analiza przypadków - Smart Contracts, Digital Currency, Record Keeping & Identification, Security.

V. Różne implemementacje technologii blockchain - budowa środowiska i ekosystem.

Wstęp wolny, brak rejestracji, ale liczba miejsc drastycznie ograniczona. Zapraszamy!