Zaproszenie na III Kongres Informatyki Ekonomicznej

Serdecznie zapraszamy na III Kongres Informatyki Ekonomicznej w Olsztynie k. Częstochowy , 24-25 X 2019 (ulotka w załączeniu).

Równocześnie zwracam się z prośbą o przesyłanie  materiałów do kolejnego numeru Biuletynu

NTIE. Planujemy następujące działy tematyczne:

  1. Z życia NTIE (aktualności),
  2. Współpraca międzynarodowa Katedr,
  3. Organizowane przez Katedry konferencje krajowe i międzynarodowe (sprawozdania, zaproszenia)
  4.  Publikacje Katedr - proponujemy możliwość zamieszczania felietonów, przedruków
  5. artykułów, bądź streszczeń publikacji, streszczeń monografii, doktoratów, oraz prac habilitacyjnych,
  6. Realizowane przez Katedry projekty, zarówno naukowe jak i dydaktyczne
  7. Wywiady z wybitnymi osobami ze środowiska akademickiego jak i z praktyki gospodarczej
  8. Personalia: awanse, planowane obrony doktorskie i habilitacyjne,
  9. Obronione prace doktorskie i habilitacyjne,
  10.  Nowości wydawnicze Katedr.

Prosimy o nadsyłanie materiałów do dnia 31 maja 2019 na adres: ntie@uekat.pl  

Źródło: NTIE

Ulotka KIE 2019 (pdf, 903,64 kB)