Zaproszenie na Kongres "Zrównoważony rozwój"

fot. Nemo5576 / Wikimedia Commons CC BY-SA

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zaprasza na II Międzynarodowy Kongres Naukowy "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Perspektywy na przyszłość".

PATRONAT HONOROWY:
Poseł do Parlamentu Europejskiego – prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik
Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

10 maja 2019 r. - Zabrze, Wydział Organizacji i Zarządzania, Ul.
Roosevelta 26-28
Organizator: Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Stosowanych
Nauk Społecznych - Politechnika Śląska

Współorganizatorzy:

  • Urząd Miasta Zabrze
  • Biura posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
  • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Kongres organizowany jest w celu oceny wdrażania założeń zrównoważonego
rozwoju w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, nakreślenia
perspektyw na przyszłość oraz wskazania ważnych trendów rozwojowych
związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii służących poprawie
jakości życia ludzi i ochronie przyrody.
Zapraszamy do współpracy we współtworzeniu tego wydarzenia i podzielenia
się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie
realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra
teraźniejszej i przyszłych generacji.

Proponowane bloki tematyczne:
1.      Geneza i instytucjonalizacja idei zrównoważonego rozwoju.
2.      Zmiany w postrzeganiu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
3.      Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju.
4.      Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
5.      Etyka stosowana i CSR jako narzędzia zrównoważonego rozwoju.
6.      Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
7.      Jakość życia jako centralna kategoria zrównoważonego rozwoju.
8.      Rozwój zrównoważony w przestrzeni zurbanizowanej – idea Smart
City
9.      Circular Economy jako instrument zrównoważonego rozwoju.
10.    Inne aspekty zrównoważonego rozwoju w zależności od zgłoszeń
uczestników.
Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa artystów plastyków dotykająca
problematyki smogu.

Języki konferencji: polski i angielski
Opłata konferencyjna:
500,-PLN lub 120,-€ – opłata obejmuje, materiały konferencyjne, obiad,
przerwę kawową, publikację artykułu w j. angielskim w Zeszytach
Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”
(aktualnie: lista B MNiSW - 11 pkt., jednakże warunkiem opublikowania
artykułu są dwie pozytywne recenzje);
Dodatkowo uczestnicy mogą opublikować drugi artykuł w czasopiśmie
internetowym „Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne
studia teoretyczno-empiryczne” –
http://www.polsl.pl/organizacje/scebizr/strony/czasopismo.aspx

Ważne terminy:
Do 15 kwietnia 2019 r. – zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie
tematu wystąpienia i abstraktu na karcie zgłoszenia, na adres e-mail:
hk@buzek.pl (w tytule wpisać „Zrównoważony Rozwój 2019”) + 2
oświadczenia.
Do 30 kwietnia 2019 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej.
Do 30 maja 2019 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 ( wpłaty w PLN)
PL 68 1050 1230 1000 0023 6055 5748 (wpłaty w EURO)
Tytułem: Zrównoważony rozwój 2019
Organizatorzy planują wydanie publikacji do końca 2019 roku
Zakwaterowanie we własnym zakresie.

Sesje tematyczne:
1.  „Debiut naukowy 2018 – Zrównoważony rozwój” (7 sesji w tym
międzynarodowa – przedsięwzięcie jest organizowane od 2009 roku, a od
2016 roku współorganizatorami są  Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej i Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego
Rozwoju.
2. Pozostałe sesje tematyczne (wg zgłoszeń).

Komitet organizacyjny:

  • Dr hab. prof. PŚ Aleksandra Kuzior (przewodnicząca)
  • Dr Henryk Kretek (wiceprzewodniczący)
  • Dr Dariusz Krawczyk (wiceprzewodniczący)
  • Dr Izabela Marszałek-Kotzur
  • Dr inż. Anna Kochmańska
  • Mgr inż. Agnieszka Dorożyńska
Zaproszenie (pdf, 312,44 kB)
Oświadczenie autora (msword, 37,50 kB)
Oświadczenie (msword, 41,50 kB)
Program (pdf, 187,17 kB)