Zarządzanie 4.0 - prezentacje z konferencji

W dniu 10 kwietnia, 2018 w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii (CZIITT) Politechniki Warszawskiej odbyła się Konferencja Naukowa "Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat"

Zaproszeni prelegenci udostępnili swoje wystąpienia, które można pobrać ze strony konferencji.