Seminaria zakładowe

Finanse cyfrowe (seminarium prowadzone przez Zakład Finansów)

Innowacyjna Przedsiębiorczość Technologiczna (seminarium prowadzone przez Zakłady: Przedsiębiorczości i Innowacji + Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami)

Współczesne wyzwania zarządzania (seminarium prowadzone przez Zakłady: Przedsiębiorczości i Innowacji + Rozwoju Strategicznego Organizacji + Systemów Inteligentnych + Zarządzania Publicznego)

Harmonogram seminariów 2021-24 (seminarium prowadzone przez Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami)