Inżynieria Zarządzania, I stopień, 3 semestr, studia stacjonarne wszystkie grupy

Stylizowane logo WZ

Dla Studentów 3 semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania najbliższe zajęcia (17.01-26.01) odbędą się w formie ZDALNEJ.