prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska - zwolnienie lekarskie - AKTUALIZACJA

Stylizowane logo WZ

Szanowni Studenci, 

W dn. 17-26.01.2022 prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zaplanowane w tych dniach zajęcia z przedmiotów: Zintegrowane zarządzanie procesowe, Modelowanie procesów biznesowych oraz Wdrożenie podejścia procesowego nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym.