Tryb zajęć - semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Stylizowane logo WZ

Uprzejmie informujemy, że większość zajęć odbywać się będzie w trybie stacjonarnym. Prosimy o zapoznanie się z listą wyjątków.

Zajęcia realizowane w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2021/2022

 

KIERUNEK INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (I stopień)

Semestr 1:

Mikroekonomia, wykład (T. Waściński); poniedziałek, godz. 9.15-12.00

Metrologia, wykład (T. Sałaciński); poniedziałek, godz. 12.14-14.00

Podstawy zarządzania projektami, wykład (M. Waszkiewicz); poniedziałek, godz. 14.15-16.00

Podstawy zarzadzania jakością, wykład (I. Głażewska) ; poniedziałek, godz. 9.15-12.00

Mechanika, wykład (M. Pawlikowski); poniedziałek, godz. 12.14-14.00

Finanse, wykład (L. Gąsiorkiewicz); poniedziałek, godz. 14.15-16.00

Matematyka – zajęcia wyrównawcze; poniedziałek, godz. 16.15-18.00

Analiza matematyczna, ćwiczenia; poniedziałek, godz. 16.15-18.00

Algebra, wykład (D. Socha); wtorek, godz. 8.15-10.00

Analiza matematyczna, wykład (D. Socha); wtorek, godz. 10.15-12.00

Fizyka 1, wykład (J. Antonowicz); czwartek, godz. 8.15-10.00

Encyklopedia materiałów, wykład (M. Sarnowski/ A. Liphardt); czwartek, godz. 10.15-12.00

Podstawy organizacji i zarządzania, wykład (G. Gierszewska); czwartek, godz. 12.15-14.00

 

Semestr 3:

Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, wykład (J. Węgrzyn); wtorek, godz. 8.15-10.00

Statystyka opisowa, wykład (R. Stępnicki); wtorek, godz. 8.15-10.00

Organizacja i zarzadzanie produkcją, wykład, (A. Kosieradzka); wtorek, godz. 10.15-12.00

Rachunek kosztów, wykład (L. Sobczak); piątek , godz. 12.15-14.00

Rachunek prawdopodobieństwa, wykład (R. Stępnicki); piątek , godz. 14.15-16.00

 

Semestr 5:

Analizy marketingowe, wykład (B. Czerwiński); poniedziałek, godz. 8.15-10.00

Rozwój produktu, wykład (B. Czerwiński); poniedziałek, godz. 10.15-12.00

Systemy informatyczne w marketingu cyfrowym, wykład (M. Skierniewska); poniedziałek, godz. 12.15-15.00

Uruchomienie działalności gospodarczej, wykład (K. Bartczak); środa, godz. 8.15-10.00

Trendy konsumenckie w gospodarce cyfrowej, wykład (B. Czerwiński); środa, godz. 8.15-10.00

Regulacje prawne w marketingu internetowym, wykład (K. Bartczak); środa, godz. 10.15-12.00

Marketing wyrobów przemysłowych, wykład (B. Czerwiński); środa, godz. 10.15-12.00

Inbound i Outbound marketing, wykład (A. Gąsiorkiewicz); środa, godz. 12.15-14.00

Ochrona własności intelektualnej, wykład (J. Kacprzak); środa, godz. 12.15-14.00

Modelowanie biznesowe, wykład (D. Smoleń); środa, godz. 14.15-16.00

Web development, wykład (M. Ścibisz); wtorek, godz. 8.15-10.00

Zarządzanie projektami IT, wykład (E. Głodziński); wtorek, godz. 10.15-12.00

Aspekty prawne w projektach, wykład (E. Głodziński); wtorek, godz. 10.15-12.00

Metodyki zarządzania projektami, wykład (E. Głodziński); wtorek, godz. 12.15-14.00

Gospodarka cyfrowa wykład (K. Sitarski); wtorek, godz. 12.15-14.00

Bazy danych, wykład (K. Rostek); czwartek, godz. 14.15-16.00

Planowanie w projektowaniu IT, wykład (K. Skroban); czwartek, godz. 16.15-18.00

Zarządzanie sieciami komputerowymi, wykład (S. Pięta); czwartek, godz. 16.15-18.00

 

Semestr 7:

Warsztaty projektowe - modelowanie architektury korporacyjnej, projekt (M. Kotarba); piątek, godz. 8.15-11.00

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE (I stopień)

Semestr 1:

Podstawy zarządzania jakością, wykład (K. Szczepańska); poniedziałek, godz. 9.15-12.00

Mikroekonomia, wykład (T. Waściński); poniedziałek, godz. 12.15-15.00

Strategie promocji, wykład (M. Skierniewska); poniedziałek, godz. 15.15-17.00

Rachunkowość finansowa, wykład (M. Kruk); wtorek, godz. 8.15-10.00

Podstawy marketingu, wykład (J. Domański); wtorek, godz. 10.15-12.00

Analiza matematyczna, wykład (D. Socha); wtorek, godz. 12.15-14.00

Zarządzanie wiedzą, wykład (M. Morawski); wtorek, godz. 8.15-10.00

Psychologia i socjologia pracy, wykład (S. Kolwas); wtorek, godz. 10.15-12.00

Podstawy organizacji i zarządzania, wykład (G. Gierszewska); czwartek, godz. 14.15-16.00

Podstawy zarządzania projektami, wykład (M. Waszkiewicz); czwartek, godz. 12.15-14.00

 

Semestr 3:

Podstawy ergonomii, wykład (S. Kolwas); piątek, godz. 8.15-10.00

Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, wykład (J. Zawiła-Niedźwiecki); piątek, godz. 8.15-10.00

Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, ćwiczenia (J. Zawiła-Niedźwiecki); piątek, godz. 14.15-16.00 oraz 10.15-12.00

Zarządzanie produkcją, wykład (M. Rostek); piątek, godz. 10.15-12.00

Rachunek prawdopodobieństwa, wykład (R. Stępnicki); piątek, godz. 12.15-14.00

Statystyka opisowa, wykład (R. Stępnicki); piątek, godz. 12.15-14.00

 

Kierunek INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (II stopień):

Semestr 2:

Mikroekonomia, wykład (T. Waściński); poniedziałek, godz. 9.15-12.00 (różnica programowa)

Zarządzanie relacjami z interesariuszami, wykład (M. Morawski); poniedziałek, godz. 12.15-14.00

Podstawy zarządzania projektami, wykład (M. Waszkiewicz); poniedziałek, godz. 14.15-16.00 (różnica programowa)

Zarządzanie kryzysowe w organizacji, wykład (J. Zawiła-Niedźwiecki); środa, godz. 8.15-10.00

Zarządzanie kryzysowe w organizacji, ćwiczenia (J. Zawiła-Niedźwiecki); środa, godz. 10.15-12.00

 

 

Kierunek ZARZĄDZANIE (II stopień):

Semestr 1:

Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa, wykład (K. Bartczak); wtorek, godz. 8.15-10.00

Zarządzanie logistyczne, wykład (W. Izdebski); wtorek, godz. 8.15-10.00

Controlling w przedsiębiorstwie, wykład (A. Szymanek); wtorek, godz. 10.15-12.00

Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej, wykład (M. Morawski); wtorek, godz. 10.15-12.00

Algorytmiczna teoria gier, wykład (E. Drabik); piątek, godz. 10.15-12.00

Wybrane zagadnienia teorii grafów (M. Tuczyński); piątek, godz. 12.15-14.00

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, wykład (L. Sobczak); piątek, godz. 14.15-16.00

 

Semestr 3:

Seminarium dyplomowe, ćwiczenia (T. Waściński); środa, godz. 8.15-10.00

Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, wykład (P. Korneta); środa, godz. 10.15-12.00

Zarządzanie portfelem innowacji, wykład (J. Jurczak); środa, godz. 12.15-14.00

Innowacje w gospodarce globalnej, wykład (R. Żuber); środa, godz. 14.15-16.00

 

Kierunek ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ (I stopień):

Semestr 1:

Mikroekonomia, wykład (T. Waściński); poniedziałek, godz. 9.15-12.00

Podstawy zarzadzania jakością, wykład (I. Głażewska) ; poniedziałek, godz. 9.15-12.00

Finanse, wykład (L. Gąsiorkieiwcz); poniedziałek, godz. 14.14-16.00

Algebra, wykład (D. Socha); wtorek, godz. 8.15-10.00

Analiza matematyczna, wykład (D. Socha); wtorek, godz. 10.15-12.00

Fizyka 1, wykład (J. Antonowicz); poniedziałek, godz. 12.15-14.00

Zarządzanie wiedzą, wykład (K. Rostek); czwartek, godz. 10.15-12.00

Zarządzanie wiedzą, ćwiczenia (K. Rostek); czwartek, godz. 12.15-15.00

Encyklopedia materiałów, wykład (M. Sarnowski/ A. Liphardt); czwartek, godz. 8.15-10.00

Podstawy organizacji i zarządzania, wykład (G. Gierszewska); czwartek, godz. 12.15-14.00

Podstawy prawa, wykład (K. Bartczak); czwartek, godz. 8.15-12.00

 

Semestr 3:

Metody numeryczne, wykład (G. Rządkowski), wtorek, godz. 8.15-10.00

Matematyka dyskretna, wykład (M. Przyborowska); wtorek, godz. 10.15-12.00

Podstawy projektowani inżynierskiego, wykład (J. Domański); wtorek, godz. 12.15-14.00

Bankowość i ubezpieczenia, wykład (J. Monkiewicz); wtorek, godz. 10.15-12.00

Mechanika płynów, wykład (A. Rożeń); piątek, godz. 10.15-12.00

Rachunek kosztów, wykład (L. Sobczak); piątek, godz. 8.15-10.00

Elektronika i elektrotechnika, wykład (K. Siwek); piątek, godz. 14.15-16.00

ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM

STUDIA NIESTACJONARNE:

Kierunek Zarządzanie:

Semestr 3:

Zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa, wykład (J. Zawiła-Niedźwiecki); piątek, godz. 17.15-19.00

Zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa, ćwiczenia (J. Zawiła-Niedźwiecki); piątek, godz. 19.15-21.00  oraz sobota godz. 18.15-20.00