Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

W semestrze  zimowym  odbywa  się Międzywydziałowy  Projekt Interdyscyplinarnego  BIM (Building  Modelling  System).

Studenci z pięciu Wydziałów tworzą interdyscyplinarne zespoły, które pracują nad projektami kolejnych przyszłych obiektów Kampusu Centralnego Politechniki Warszawskiej.    Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie  kompletnego  projektu  budowlanego, w ramach skoordynowanego  działania  zespołowego. Narzędziem koordynacji jest  cyfrowy  model  BIM, który  integruje  informacje na temat wszystkich elementów projektu. Studenci Wydziału Zarządzania zajmują się zarządzaniem projektami i komunikacją w zespołach projektowych.

Innowacyjność

Projekt  mpi  BIM to  program innowacyjny  nie  tylko  w skali dotychczasowych  działań  Politechniki  Warszawskiej,  ale  również całego   kraju.   Dlatego   też,   oprócz   sporządzenia   modeli   BIM, niezmiernie   istotną   kwestią   jest   obserwowanie   procesu,   jego rozwija nie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z   takich   działań   jest   badanie   ankietowe   przeprowadzane   po zakończeniu  prac  projektowych,  co  służy  modyfikowaniu  procesu projektowego w kolejnych latach.

Interdyscyplinarność W odróżnieniu do “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez  poprzedników,  w  projektowaniu  BIM  od  początku  wszyscy aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu. Dzięki pracy w takim zespole studenci mogą nie tylko pogłębić wiedzę na temat swojego zawodu,  ale  również  poznać  pracę  projektantów  z  pozostałych dyscyplin.  Bardzo  ważne  jest  zdobywanie  doświadczenia  w  pracy zespołowej oraz wykorzystywanie możliwości organizacyjnych i technicznych w realizacji wspólnego celu.

Koordynator projektu z Wydziału Zarządzania: dr Małgorzata Waszkiewicz