Projekt LEAD in IT

Projekt jest prowadzony w semestrze zimowym. Jest to program z obszaru analityki biznesu i przywództwa, organizowany przez Microsoft, PwC, P&G oraz Politechnikę Warszawską.

W projekcie uczestniczą studenci kilku wydziałów Politechniki Warszawskiej. W toku projektu studenci pracują nad opracowaniem realnego projektu informatycznego dla przedsiębiorstw– klientów firmy Microsoft. Prace projektowe uzupełnione są o szereg praktycznych zajęć mentoringowych prowadzonych przez reprezentantów firm partnerskich. Studenci mają okazję rozwijania kompetencji menedżerskich (budowanie i zarządzanie zespołem IT, analiza potrzeb klienta, budowa modelu biznesowego dla rozwiązania IT, przywództwo i zarządzanie wytwarzaniem produktów w metodyce Agile) oraz technicznych (podstawy analityki biznesowej, wizualizacja danych, zarządzanie infrastrukturą IT i projektowanie usług IT, Internet Rzeczy, uczenie maszynowe, DataAnalytics - usługi w chmurze Azure). Program LEAD in IT pozwala studentom poznać firmy partnerskie od środka, nawiązać kontakty z menedżerami w tych korporacjach, a także zdobyć doświadczenie w pracy nad wspólnym i realnym projektem dedykowanym dla firmy funkcjonującej na polskim rynku.

 

Koordynator projektu z Wydziału Zarządzania: dr inż. Olga Sobolewska