Wyniki wyborów

Wyniki wyborów W1:

Wyniki wyborów bezpośrednich jednego przedstawiciela wydziału w Senacie PW z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A)

Pobierz plik (pdf, 153,34 kB)

Wyniki wyborów W2 - W10

Wyniki wyborów do kolegiów elektorów i rady wydziału.

Pobierz plik (pdf, 136,75 kB)