Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM sukcesem studentów PW

Z sukcesem zakończył się międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny oparty o koncepcję równoległego projektowania BIM.

Inauguracja projektu odbyła się w dniu 5 października 2017 roku na Wydziale Architektury PW. Spotkali się wówczas studenci i koordynatorzy reprezentujący 5 wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydział Architektury, Wydział Zarządzania, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Elektryczny. Utworzyli oni trzy 12-osobowe interdyscyplinarne zespoły, których celem było zamodelowanie obiektów zgodnie z koncepcją BIM (ang. Building Information Modeling).

Opiekunami studentów Wydziału Architektury byli: mgr inż. arch. Dariusz Hyc oraz mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz. Zadaniem studentów tego Wydziału było przygotowanie projektu architektonicznego odpowiadającego postawionym wymaganiom inwestora. Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, których opiekunem był dr inż. Ireneusz Czmoch, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z prowadzącym ich dr inż. Piotrem Bartkiewiczem oraz Wydziału Elektrycznego pod kierunkiem dra inż. Tadeusza Daszczyńskiego byli odpowiedzialni za zaprojektowanie konstrukcji i instalacji. Zadaniem studentów reprezentujących Wydział Zarządzania, prowadzonych przez dr Małgorzatę Waszkiewicz, było przyjęcie roli inwestora, a także szeroko rozumiana organizacja i koordynacja w ramach projektu oraz przygotowanie metodyki pracy zespołów interdyscyplinarnych.

Dzięki zastosowaniu koncepcji BIM w ciągu jednego semestru udało się kompleksowo zaprojektować innowacyjne obiekty:

  1. Przejście nad Trasą Łazienkowską to obiekt rozciągający Pole Mokotowskie do Kampusu BIS. Jest początkiem zielonego pasażu biegnącego do placu pomiędzy Kampusem Nowych Technologii i Centrum Kongresowym. Poza funkcją komunikacyjną obiekt oferuje również dużą przestrzeń typu open-space, mieszczącą przestrzenie co-workingowe i rekreacyjne przeznaczone dla studentów, które – w razie potrzeby – dają się łatwo dostosować do innych funkcji, np. wystawienniczej.
  2. Kampus Nowych Technologii (KNT) to nowoczesny budynek-wizytówka Politechniki Warszawskiej, wpisujący się w strefę wejściową Kampusu BIS. Wśród wielu funkcji znajdują się w nim m. in. kreatywna przestrzeń pracy dla studentów, nowa biblioteka multimedialna i laboratoria nowych technologii. Jednym z najważniejszych założeń dla tego obiektu jest ekspozycja technicznej warstwy budynku. Odkrywa przed użytkownikami to, co zazwyczaj jest zakryte. Dzięki temu jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale także przestrzeń, która uczy – prezentując zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.
  3. Centrum Kongresowe znajdujące się na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW to budynek zespołu konferencyjnego z dużą salą konferencyjną, którą można podzielić na kilka mniejszych sal oraz zaplecze administracyjne i gastronomiczne. Możliwość łączenia sal konferencyjnych z mniejszymi salami wykładowymi i seminaryjnymi pozwala na organizację równocześnie kilku niezależnych konferencji. Jednym z przejawów innowacyjności projektu Centrum jest całkowite ukrycie instalacji budynkowych. Do zalet można zaliczyć także duże atrium z ogrodem japońskim, czy doskonałą akustykę budynku pozwalającą na organizowanie koncertów.

Projekt mpi BIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, ale również całego kraju. Dlatego też, oprócz sporządzenia modeli BIM, niezmiernie istotną kwestią było obserwowanie procesu, jego rozwijanie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z takich działań było badanie ankietowe przeprowadzone po zakończeniu prac projektowych. Jego wyniki jednoznacznie wskazują na to, że inicjatywa mpi BIM zakończyła się sukcesem i warto podobne projekty realizować w kolejnych latach.

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM odniósł sukces w skali całej Politechniki Warszawskiej, a także został doceniony przez grono praktyków, licznie reprezentowanych podczas uroczystego zakończenia projektu. Finał odbył się w dniu 19 marca 2018 roku. Po przemówieniu Prorektora ds. Ogólnych PW, prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego, głos zabrali Dziekani zaangażowanych wydziałów PW. Następnie studenci zaprezentowali wyniki swojej pracy. Krótkie podsumowanie projektu w imieniu wszystkich koordynatorów przedstawił mgr inż. arch. Dariusz Hyc, po czym rozdano dyplomy i zaproszono do obejrzenia wystawy. Wystawę można obecnie zobaczyć na I. piętrze w Gmachu Głównym PW, następnie w dniu 4 kwietnia br. będzie ona przeniesiona na Wydział Architektury, natomiast na Wydziale Zarządzania będzie dostępna w dniach 14 – 28 kwietnia br. ZAPRASZAMY!

Tekst: dr Małgorzata Waszkiewicz

Zdjęcia: Maciej Drążkiewicz