Nasz Dziekan na Liście 100

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce uhonorowało dr hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, prof. PW, umieszczeniem na "Liście 100" - wykazie osób które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Listę laureatów wraz z regulaminem plebiscytu znajdą Państwo tutaj: http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/lista-100-2018/

- Wyróżniony zostałem ja, ale chodzi o uznanie dla naszego kształcenia z zakresu zarządzania w gospodarce cyfrowej - podkreślił prof. Zawiła-Niedźwiecki.

Wręcznie dyplomów odbędzie się jesienią podczas uroczystej gali.

Twórcy plebiscytu ustanowienie nagrody argumentują następująco:

"

Umiejętności cyfrowe są dziś kluczowe dla poprawy jakości życia i rozwoju indywidualnego, rozwoju Państwa i gospodarki. Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Działalność, szczególnie społeczna, na rzecz ich rozwoju zasługuje na najwyższe uznanie, zaś osoby prowadzące ją w wyróżniający się sposób – zasługują na docenienie.

"

Serdecznie gratulujemy naszemu Dziekanowi!