Pracownicy Wydziału Zarządzania na konferencji naukowej SGH w Kazimierzu Dolnym

W dniach 3-4.06.2024 r. odbyła się Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo zrównoważone – dylematy zrównoważonego rozwoju organizowana przez Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Kazimierzu Dolnym. W konferencji uczestniczyły: prof. Agnieszka Bitkowska, prof. Agata Pierścieniak, dr Marta Kruk. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób z 24 wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Pracownicy naszego Wydziału aktywnie uczestniczyli w obradach prezentując swoje opinie i badania. Prof. Agata Pierścieniak w sesji I panelowej pt. Przedsiębiorstwo zrównoważone – znacznie i uwarunkowania omawiała aspekty teoretyczne zrównoważonego rozwoju odpowiadając na pytanie: Jakie teorie zarządzania wpisują się w koncepcję przedsiębiorstwa zrównoważonego? Prof. Agnieszka Bitkowska, w sesji IV panelowej Przedsiębiorstwo zrównoważone – perspektywa społeczna, finansowa, technologiczna zaprezentowała współautorski artykuł pt. Green BPM jako koncepcja realizacji założeń ESG w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym omawiając wyniki badań prowadzonych w międzyuczelnianym zespole wraz z dr hab. Renatą Brajer -Marczak prof. UEW i dr hab. Tomaszem Bartoszem Kalinowskim prof. UŁ.

 

Konferencja była ważnym wydarzeniem, nie tylko pod względem merytorycznym,  wymiany wiedzy prezentowanych treści, dyskusji, ale przede wszystkim ze względu na atmosferę życzliwości, współpracy i otwartości środowiska nauk o zarządzaniu i jakości.