WEZUT 2024

W dniach 10 - 11 czerwca 2024 Wydział Zarządzania będzie gospodarzem XIV Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych. 

Program konferencji:

10.06.2024, poniedziałek, Sala Senatu PW

11:00 - 12:00 Rejestracja 

12:00 – 12:20 Powitanie i prezentacja Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

12:20 - 12:30 Przedstawienie ośrodków

12:30 – 14:00 Sesja plenarna poświęcona aktualnym wyzwaniom uczelni w zakresie kształcenia z udziałem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kraśniewskiego - Eksperta ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Pełnomocnika Rektora PW ds. międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia, który otworzy dyskusję prezentując wystąpienie pt. „Krótkie formy kształcenia - doświadczenia Politechniki Warszawskiej płynące ze współpracy w ramach Konsorcjum ENHANCE”

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:30 Panel poświęcony perspektywom rozwoju nauki i edukacji wyższej z udziałem Prorektora PW ds. rozwoju, prof. dr hab. inż. Adama Woźniaka, członka Komisji Ewaluacji Nauki, który otworzy dyskusję prezentując wystąpienie pt. „Kierunki zmian zasad ewaluacji oraz punktacji czasopism naukowych

19:00 Uroczysta kolacja

11.06.2024, wtorek

10:00 – 12:00 Zwiedzanie kampusu i muzeum Politechniki Warszawskiej z przewodnikiem

12:00 Lunch i zakończenie WEZUT

Konferencja ma charakter imprezy zamkniętej.