Wizyta JM Rektora PW na Wydziale Zarządzania PW

W dniu 5 czerwca 2024 r. na Wydziale Zarządzania gościliśmy JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę. Wizytę rozpoczęło spotkanie JM Rektora z kierownictwem Wydziału: Dziekanem dr. hab. inż. Jarosławem Domańskim, Dziekanem Elektem prof. dr hab. inż. Agnieszką Bitkowską, prodziekanami i kierownikami zakładów oraz przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Katarzyną Rostek, prof. uczelni. 

 
W trakcie spotkania krótko nakreślono historię Wydziału Zarządzania, którego korzenie sięgają roku 1922, kiedy w Politechnice Warszawskiej prof. Karol Adamiecki utworzył pierwszą w Polsce Katedrę Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych. Głównym tematem spotkania było zapoznanie Pana Rektora ze specyfiką Wydziału Zarządzania, kompetencjami i osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, a także ukazanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.
 

 
Kolejnym punktem wizyty Pana Rektora było zwiedzanie Wydziału. Pan Rektor miał okazję zobaczyć: Centrum Modelowania i Organizacji Wydziału Zarządzania, Studenckie Koło Naukowe Manager, laboratoria informatyczne oraz sale dydaktyczne, a także odwiedził Wydziałową Radę Samorządu Studentów.
 

 

 
W trakcie wizyty Pan Rektor sporo czasu poświęcił na spotkanie ze społecznością Wydziału: pracownikami, studentami i doktorantami. Była to znakomita okazja do zadania Panu Rektorowi ważnych pytań dotyczących rzeczywistych potrzeb wspólnoty akademickiej. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. wsparcie potencjału i rozwoju naukowego kadry akademickiej, wsparcie rozwoju karier zawodowych studentów, rozszerzenie katalogu wsparcia finansowego dla studentów, modernizacja i rozwój infrastruktury uczelnianej.

 

 

Podczas spotkania JM Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby ze środowiskiem akademickim Wydziału Zarządzania rozmawiano o perspektywach rozwoju oraz wyzwaniach, potrzebach i problemach naszego środowiska akademickiego. Było to bardzo ciekawe i niezwykle inspirujące wydarzenie dla naszej społeczności, za co bardzo dziękujemy.