XIV Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych

W dniach 10-11 czerwca 2024 r. odbyło się XIV Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych.

Forum miało charakter zamkniętej konferencji w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

W wydarzeniu wzięli udział dziekani i prodziekani reprezentujący następujące uczelnie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Bydgoska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Wojskowa Akademia Techniczna

 

Zaproszonych gości powitali dr hab. inż. Jarosław Domański, dziekan Wydziału Zarządzania PW oraz w imieniu JM Rektora prof. dr hab. inż. Renata Walczak, Prorektor ds. Filii w Płocku. Dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni przedstawił prezentację o Wydziale Zarządzania i rozwoju nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej. Następnie odbyły się dwie sesje merytoryczne: poświęcone aktualnym wyzwaniom uczelni w zakresie kształcenia oraz panel dyskusyjny dotyczący perspektyw zmian w ewaluacji nauki i edukacji wyższej.

Wyzwania kształcenia związane z mikropoświadczeniami oraz doświadczenia ze współpracy w ramach konsorcjum ENHANCE [link do strony projektu] przedstawił i omówił Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski, ekspert ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Pełnomocnik Rektora PW ds. międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia. W dalszej części odbyła się dyskusja na temat zasad ewaluacji, którą otworzył Prorektor PW ds. rozwoju, prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, członek Komisji Ewaluacji Nauki, prezentując wystąpienie pt. „Kierunki zmian zasad ewaluacji oraz punktacji czasopism naukowych”.

Pierwszy dzień zakończył się kolacją zorganizowaną w zmodernizowanym budynku Instytutu Techniki Cieplnej.

Drugiego dnia uczestnicy Forum zwiedzili Muzeum Politechniki Warszawskiej, gdzie zapoznali się z historią uczelni oraz jej osiągnięciami. Następnie, podczas krótkiej wycieczki po kampusie, przewodnik z pasją opowiedział o początkach uczelni, o historii poszczególnych budynków w trudnym okresie wojen światowych i lat powojennych.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie.