Maciszewska Agata, mgr inż.

Kierownik Dziekanatu ds. Studiów
  • Pokój: 105
  • tel.: 22 234 84 14
  • tel.: 22 849 94 68

Konsultacje

nie dotyczy

Informacje dydaktyczne

Kierownik Dziekanatu ds. Studiów zajmujący się:

- obroną prac dyplomowych,

- opłatami związanymi ze studiowaniem,

- rozstrzyganiem spraw wykraczających poza kompetencje pozostałych pracowników Dziekanatu.