Skroban Katarzyna, dr inż.

adiunkt
Zakład Zarządzania Publicznego
 • Pokój: 6L lewy

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • badania operacyjne
 • projektowanie systemów jakości
 • statystyczna kontrola jakości
 • zapewnienie jakości i testowanie oprogramowania
 • infomatyczne systemy zarządzania
 • bazy danych

Tematyka prac przejściowych:

 • analiza możliwości zastosowania statystycznej kontroli jakości w przedsiębiorstwach usługowych
 • metody projektowania systemu bezpieczeństwa informacji 
 • CRM jako narzędzie doskonalenia jakości; ocena pakietów CRM
 • CMM ; model doskonalenia jakości
 • analiza narzędzi informatycznych do zastosowań jakościowych
 • analiza rynku dostawców systemów CRM

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt systemu zapewniania jakości dla wybranego przedsiębiorstwa
 • projekt wdrażania Six Sigma w wybranym przedsiębiorstwie
 • projekt systemu CRM dla Doradcy Podatkowego
 • projekt systemu bezpieczeństwa informacji dla szpitala
 • projekt systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa handlowego
 • wdrożenie systemu zarządzania usługami infomatycznymi
 • wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie jakością w infomatyce
 • integracja systemów zarządzania z systemami infomatycznymi
 • zarządzanie bezpieczeństwem infomacji
 • zarządzanie jakością
 • wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW