I etap konkursu - WYNIKI!

Komunikat Komisji Konkursowej w sprawie wyników I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości. 

Drodzy Kandydaci!

Pragniemy poinformować, że wyniki I etapu konkursu zostaną rozesłane indywidualnie do każdego z uczestników drogą mailową.

Wszyscy uczestnicy pierwszego etapu konkursu zostali zakwalifikowani do następnego! 

Dodatkowo pragniemy przypomnieć o tematach drugiego etapu:

1. Stan epidemiczny w mieście – oczekiwania społeczne i propozycje działań dla szkół podstawowych i średnich w zakresie zdalnego nauczania

2. Przeszkody społeczne, praktyczne i nieoczywiste w skutecznym procesie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – propozycja systemu zachęt i kar

Życzymy powodzenia!