Nagrody

Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości, mają możliwość podjęcia studiów na I roku na kierunku Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania i Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej realizowanych na Wydziale Zarządzania na zasadach preferencyjnych. Laureaci otrzymają maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych w procesie kwalifikacji na te kierunki. Przyjęcie Laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia kompletu dokumentów, wymaganych w standardowym trybie rekrutacji.

Pozostali Finaliści dostają nagrody rzeczowe, które są fundowane przez Wydział Zarządzania oraz sponsorów Konkursu.