Wiedza

  • Wiedza: ekonomiczna, finansowa, matematyczna; informatyczna i in.,
  • Testy problemowe,
  • Zadania sytuacyjne, 
  • Komiksy Ekonomiczne - źródło
  • Khan Academy (wykłady z mikro i makroekonomii w języku polskim) - źródło
  • Wideorelacje z seminariów naukowych Wydziału Zarządzania - źródło