Tematy drugiego etapu konkursu

Stylizowane logo WZ

W drugiej części konkursu zarejestrowani uczestnicy mają zadanie przygotować projekt na jeden z zaproponowanych tematów.

Projekty przygotowywane są indywidualnie i wg jednolitych wymagań i założeń.

Projekty należy przesyłać na adres mailowy:

Ewelina.Korzeniowska@pw.edu.pl

Anna.Dmoch@pw.edu.pl

  

W drugiej części konkursu zarejestrowani uczestnicy mają zadanie przygotować projekt na jeden z zaproponowanych tematów.

Projekty przygotowywane są indywidualnie i wg jednolitych wymagań i założeń.

 

W każdym projekcie przyjmujemy następujące założenia:

 1. Budżet projektu (kwota do dyspozycji) wynosi 100 tys. zł
 2. Objętość prac: do 4 stron (8.000 znaków ze spacjami)
 3. Termin wysyłania projektów – 31 marca 2019 r.

 

Tematy szczegółowe

Projekt innowacji w zakresie zagospodarowania odpadów - w domu, szkole lub miejscu pracy

Należy udowodnić, że:

 1. proponowane rozwiązanie/projekt jest innowacją 
 2. wskazać korzyści jego zastosowania - ekonomiczne, organizacyjne, społeczne, inne
 3. określić warunki, w których rozwiązanie/projekt mogłoby być użytkowane na szeroką skalę

 

Projekt kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych „Jak zachować się w sytuacji klęski żywiołowej”

W projekcie należy:

 1. sformułować cele kampanie informacyjnej i mierniki jej skuteczności
 2. wybrać kanały komunikacji
 3. oszacować koszty przedsięwzięcia w co najmniej dwu wariantach 

 

Projekt kampanii społecznej wspierającej walkę ze smogiem

W projekcie należy:

 1. dla wybranego obszaru określić na czym polega problem smogu
 2. wybrać działania ograniczające powstawanie smogu
 3. oszacować koszty przedsięwzięcia w co najmniej dwu wariantach

 

Projekty należy przesyłać na adres mailowy:

Ewelina.Korzeniowska@pw.edu.pl

Anna.Dmoch@pw.edu.pl