Tematy na II etap Konkursu wiedzy!

Komitet Konkursowy ustalił tematy II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości:

1. Stan epidemiczny w mieście – oczekiwania społeczne i propozycje działań dla szkół podstawowych i średnich w zakresie zdalnego nauczania

2. Przeszkody społeczne, praktyczne i nieoczywiste w skutecznym procesie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – propozycja systemu zachęt i kar

Każdy z uczestników wybiera jeden temat.

Z uwagi na ograniczenie finału konkursu do zdalnej oceny nadesłanych prac, tematy powinny mieć charakter opracowań projektowych w formie:

1. prezentacji (do 20 slajdów)

2. opisu projektu (do 10 stron).

Rozwiązania zadań muszą zawierać następujące elementy, które będą składały się na ocenę końcową:

· szczegółowe cele

· propozycje działań rozpisane w postaci harmonogramu

· przypisanie odpowiedzialności do zadań (kto odpowiada za realizację)

· ocenę finansową

Z radością chcemy przekazać, że do grona Patronów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości dołączył Rektor Politechniki Warszawskiej.

Życzymy wszystkim powodzenia!