Konferencja Business Process Management Day 2023

Głównym celem konferencji jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń.

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej Business Process Management Day 2023 pn. „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”, która odbędzie się dnia 12 maja 2023 roku (piątek) w godz. 11:00-15:30 w formule hybrydowej.

Konferencja jest organizowana w ramach obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.

10.30 – 11.00  Rejestracja

11.00 – 11.15  Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji

 • Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Jarosław Domański
 • Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

 

11.15 – 12.00  Sesja plenarna

 • Wykład inauguracyjny prof. PW dr hab. inż. Anny Kosieradzkiej pt. „Aspekty procesowe w pracach profesora Karola Adamieckiego”
 • Wykład inauguracyjny Prezesa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa prof. dr. hab. inż. Leszka Kiełtyki pt.  „Profesor Karol Adamiecki a działalność TNOIK”

12.00 – 13.15  Panel 1. Strategie transformacji procesowej organizacji. Procesy versus projekty

  Prowadząca: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

 • prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Michał Trocki, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Krzysztof Kolterman, Politechnika Warszawska
 • mgr Adriana Dębska-Gil, Partner Process Renewal Group Polska
 • mgr Joanna Woźniakowska, Partner Process Renewal Group Polska
 • mgr Konrad Zakrzewski, Grupa UNIQA, Dyrektor Zarządzający Pionu Dystrybucji - Sieci Własne, Prezes Zarządu UNIQA Polska S.A.

 

13.15 – 13.45  Przerwa

13.45 – 15.00  Panel 2. Automatyzacja i robotyzacja procesów. Wyzwanie czy konieczność?

  Prowadząca: prof. dr hab. Dorota Jelonek

 • dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
 • dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Wodecki, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tomasz Gzik, Goldenore Sp. z o.o.
 • dr Klaudia Martinek-Jaguszewska, Automation Team Leader & CEO w CogniBe
 • dr inż. Janusz Stańczak, Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskie
 • mgr Paweł Cygler, Grupa UNIQA, Dyrektor Departamentu Doskonałości Operacyjnej
 • mgr Monika Nowakowska, Lang Lasalle, EMEA PXP All Business Hub Leader

15.00  Zakończenie

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Przewodnicząca Konferencji prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska