Aktualności

Zjazd Absolwentów i zakończenia obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

W dniu 10 listopada 2023 r. odbyły się dwa ważne dla Wydziału wydarzenia. Pierwsze to uroczyste zakończenie obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej, drugie zaś - Zjazd Absolwentów studiów menedżerskich.

Tydzień Nauki i Biznesu

Tydzień Nauki i Biznesu (TNiB) jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania. 

100-lecie obchody

Obchody 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej...

Inauguracja obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

W dniu 20 grudnia 2022 roku w auli 301 odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej inaugurujące rok obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej. 

Konferencja Business Process Management Day 2023

Głównym celem konferencji jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Contemporary problems of economic development - Management and finance of the public sector”

2 czerwca 2023 r. w Audytorium Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Contemporary problems of economic development - Management and finance of the public sector” zorganizowana przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Konferencja jest jednym z wydarzeń obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.

Obchody 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej - odsłonięcie tablicy poświęconej Prof. Karolowi Adamieckiemu

W dniu 6.06.2023 roku o godzinie 14.15 odbyła się - w ramach Obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej - uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Prof. Karolowi Adamieckiemu. To ważne wydarzenie dla całej społeczności Politechniki Warszawskiej reprezentującej i wspierającej naukowe zarządzanie: nauczycieli akademickich, pracowników administracji, studentów, absolwentów oraz naszych gości i partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Dziękujemy wszystkim osobom aktywnie  uczestniczącym w tej uroczystości. Słowa wdzięczności kierujemy do BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) za pomoc w organizacji wydarzenia. 

Zjazd Absolwentów studiów menedżerskich na Politechnice Warszawskiej - 10 listopada 2023

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WZ PW zapraszamy do wspólnego świętowania.

Wystawa posterów poświęconych Karolowi Adamieckiemu

W dniu 6.06.2023 roku w ramach obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej - otwarta została wystawa posterowa prezentująca dorobek profesora Karola Adamieckiego oraz współczesne kontynuacje tego dorobku w pracach naukowo-badawczych i publikacjach pracowników Wydziału Zarządzania.

Akademia Zarządzania IT - list gratulacyjny

Z okazji Jubileuszu 100-lecia nauk o zarządzaniu Arkadiusz Lefanowicz, DBA, MBA, LL.M., Dyrektor Akademii, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska przesyła życzenia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania - list gratulacyjny

Prof. dr hab. Adam Stabryła oraz prof. UEK dr hab. Paweł Cabała przesyłają list z okazji obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - list z okazji Konferencji Naukowej "Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji".

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Prezes Zarządu Głównego TNOiK przesyła do JM Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby list gratulacyjny z okazji konferencji naukowej.

Towarzystwo Naukowe Informatyki Ekonomicznej

Prof. dr hab. Dorota Jelonek, Prezes Towarzystwa Naukowego Informatyki Ekonomicznej przesyła gratulacje z okazji obchodzonego Jubileuszu.

Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska - list

Dr hab. Anna Korombel prof. PCz wraz z Pracownikami Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przesyła list z gratulacjami.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Życzenia z okazji obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej przesyła dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW, Dziekan Wydziału Zarządzania.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina

Ut salutabis, ita salutaberis - list gratulacyjny od przyjaciół z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Połtawie.

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu przesyła list z okazji Jubileuszu 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej i konferencji Naukowej Business Process Management Day 2023.

Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości została rozstrzygnięta

Miło nam poinformować, że siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości została rozstrzygnięta.

Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Prof. Karolowi Adamieckiemu

Zapraszamy do lektury relacji z uroczystości odsłonięcia tablicy i wystawy posterowej prezentującej dorobek profesora Karola Adamieckiego

Wystawa posterowa – okiem i piórem profesora Alojzego Czecha

W Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Biuletyn PTE, 2023 / Nr 3, str. 86-91) profesor Alojzy Czech opisuje wrażenia z wystawy posterowej prezentującej dorobek profesora Karola Adamieckiego oraz współczesne kontynuacje tego dorobku w pracach naukowo-badawczych i publikacjach pracowników Wydziału Zarządzania.