Wystawa posterów poświęconych Karolowi Adamieckiemu

W dniu 6.06.2023 roku w ramach obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej - otwarta została wystawa posterowa prezentująca dorobek profesora Karola Adamieckiego oraz współczesne kontynuacje tego dorobku w pracach naukowo-badawczych i publikacjach pracowników Wydziału Zarządzania.

Plakaty przedstawiają kolejno osiągnięcia Karola Adamieckiego w obszarach: inżynierii produkcji (hamonogramy), kosztów produkcji (prawo optymalnej produkcji), wkładu do nauki (prawo harmonii), działalności organizacyjnej w środowisku krajowym i międzynarodowym (m. in. utworzenie TNOiK i czasopisma „Przegląd organizacji”) oraz działalnośćci dydaktycznej (kierowanie Katedrą Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na Wydziale Mechanicznym PW.
Prace zespołu przygotowującego koncepcję plakatów i materiały merytoryczne koordynowała dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni, Prodziekan ds. Nauki – pomysłodawca wystawy.
Autorką projektu graficznego posterów, łączącego tradycję ze współczesnością w spójnej, artystycznej konwencji, jest nieoceniona pani Dorota Wojnowska z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.