Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania - list gratulacyjny

Prof. dr hab. Adam Stabryła oraz prof. UEK dr hab. Paweł Cabała przesyłają list z okazji obchodów 100-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej.